Service Form

Take a minute and sign up to become one of our VIP Clients who receive premium care and complex package of services and discounts tailored to your needs!

Personal data / Osobní údaje


Documents / Dokumenty


Invoicing details / Fakturační údaje


Please fill only if the company is paying.
Prosím vyplňte pouze pokud za Vás hradí Vaše firma.

Address / Adresa


Official address - permanent residence in your home country / address in your passport / invoicing address
Oficiální adresa - trvalé bydliště ve Vaší rodné zemi / adresa ve Vašem pase / fakturační adresa

Other / Jiné


We are processing your data according to the EU regulation 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR). The complete information on data protection can be found at https://www.foreigners.cz/data-protection.
Zpracováváme Vaše údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kompletní informace o zpracovávání údajů mohou být nalezeny na https://www.foreigners.cz/data-protection.

We will contact you within 24 hours.

Interested in any service?
Do you need help?
info@foreigners.cz +420 211 221 492 Fill our form