Newsletter

Once a month (newsletter for expats) / Once in 3 months (newsletter for HRs and employers) we will send a newsletter consisting of useful tips related to the life of expats in the Czech Republic.

Newsletter for expats includes:

  • important legal information
  • practical advice on comfortably living in the country
  • exclusive invitations to English-friendly events
  • updates what's going on in your city

Newsletter for HRs and employers includes / Newsletter pro HR a zaměstnavatele obsahuje:

  • all content in Czech language/celý obsah v českém jazyce
  • news on employing foreigners in the Czech Republic / novinky v zaměstnávání cizinců v České republice
  • beneficial guidelines when hiring a foreign national / užitečná vodítka jak postupovat při nabírání příslušníků cizích národností
  • invitations to events organized especially for HRs and employers / pozvánky na společenské akce pořádané speciálně pro HR oddělení a zaměstnavatele

 

Interested in any service?
Do you need help?
info@foreigners.cz +420 211 221 492 Fill our form