Dotazy? +420 211 221 492

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB, energetický štítek) je dokument nebo protokol, který vypovídá o tom, kolik nemovitost spotřebuje energie na ohřev vody, vytápění, osvětlení, ale také ochlazování a větrání. Podle toho se klasifikuje do energetických tříd. Díky těmto štítkům mohou budovy snadněji hodnotit a srovnávat z hlediska nákladů a nároků na energie potřebných k jejich provozu např. kupující, nájemci, realitní kanceláře nebo úředníci.

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, je vlastník nemovitosti povinen:

  • před zahájením prodeje/pronájmu vypracovat PENB
  • uvádět hodnotu energetické náročnosti ve všech propagačních a inzertních materiálech spojených s prodejem/pronájmem nemovitosti
  • poskytnout k nahlédnutí PENB či jeho kopii nabyvateli/nájemci nemovitosti ještě před podpisem smlouvy
  • předat PENB nabyvateli/nájemci společně s podpisem kupní/nájemní smlouvy

Od 1. července tato povinnost platí pro prodej bytů, od 1.1.2016 se tato povinnost vztahuje i na vlastníky, kteří svoji nemovitost pronajímají.

Povinnost vlastníka

U bytových domů si musí nechat PENB vypracovat společenství vlastníků jednotek a předat jej na vyžádání majitelům jednotlivých bytů (průkaz se nevyhotovuje pro jednotlivé byty samostatně, ale na celý dům s platností pro všechny byty).

V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání štítku při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem domu/bytu.

Je na prodávajícím, zda bude byt prodávat ve třídě G nebo si nechá zpracovat energetický štítek a v inzerátech bude pravdivá energetická náročnost. Podle odhadů dá energeticky šetrnějšímu bydlení přednost až 82 % zájemců o koupi/pronájem.

Energetický průkaz lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za poslední 3 roky, v tomto případě je však zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést třídu G.

Novela počítá s výraznou kontrolou Státní energetické inspekce (SEI) nad dodržováním zákona 406/2000 Sb., kvalitou zpracovaných PENB, zveřejňování energetické třídy v inzerátech i předání PENB kupujícímu či novému nájemci, konkrétně u každého 20. energetického štítku.

Jak vám může Foreigners pomoct?

Protože chce Foreigners (nejen) partnerským vlastníkům nemovitostí vyjít vstříc a ušetřit čas i peníze, srovnali jsme nabídky několika energetických auditorů a vybrali optimální variantu, kterou Vám nabízíme - stačí vyplnit formulář se základními informacemi a zkontaktuje Vás ověřený energetický auditor.

OBJEDNAT ZPRACOVÁNÍ PENB

Cena pro
Zvolte Vaše město...
Detaily pro
Zvolte Vaše město...

Objednat nebo získat více informací

Budeme vás kontaktovat během 24 hodin.

Nabízíte Vaši nemovitost?
Máte dotazy?
info@foreigners.cz +420 211 221 492 Kontaktujte nás